Vera Bradley


Cozy Socks
Cozy Socks Regular price $10

Vera Bradley

Youth Pleated Mask - 2 Pack
Youth Pleated Mask - 2 Pack Regular price $16.99

vera bradley

Jacquard Fleece Pajama Pants
Jacquard Fleece Pajama Pants Regular price $40

Vera Bradley

RFID Small Convertible Crossbody Bag
RFID Small Convertible Crossbody Bag Regular price $60

Vera Bradley

Triple Compartment Crossbody Bag
Triple Compartment Crossbody Bag Regular price $90

Vera Bradley

Cozy Life  Fleece Robe
Cozy Life Fleece Robe Regular price $60

vera bradley

Chenille Beanie
Chenille Beanie Regular price $20

Vera Bradley

Cozy Life Jacquard Throw Blanket
Cozy Life Jacquard Throw Blanket Regular price $70

Vera Bradley

Plush Shimmer Slippers
Plush Shimmer Slippers Regular price $40

Vera Bradley

Cozy Cowl
Cozy Cowl Regular price $60

Vera Bradley

Travel Scarf
Travel Scarf Regular price $45

Vera Bradley

Cozy Life Slippers- Best in Show
Cozy Life Slippers- Best in Show Regular price $25

Vera Bradley